Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar de vorige pagina


DUBBELE DOOIERBREUK

(van onze correpondente)

Doodstil, 9 september.
Bij het passeren van een colonne voertuigen van de Brothel Brothers en de Maradonas, de naar verluidt slechtst gekostumeerde maar best geklede band van de NATO (in Spanje OTAN) zijn bij mevrouw Haringa, druk bezig voor haar neef en diens aangetrouwde tante een souper te bereiden, van een der hoteleieren bij het te pan laten beide dooiers gebroken.
Volgens mevrouw Haringa gebeurde dit door het oorverdovende lawaai van de voertuigen van voornoemde band, die overigens een daverend optreden voor RTL4 in Uithuizen achter de rug hadden en alweer op weg waren naar hun volgende gig elders in de Verdragsorganisatie.
Er zijn echter twijfels aan deze suggestie van oorzaak en gevolg, met als grootste beschuldiging, door de buurman, dat het helemaal geen hotelei betrof en er dus hoogstens sprake was van een enkelvoudige dooierbreuk.
Dat de parade voertuigen een hels kabaal maakten staat overigens wel vast; in dit anders zo extreem rustige plaatsje zijn rond de tijd van passage (omstreeks 02.30.34 uur) twee hartaanvallen geregistreerd (beide met een kracht van 41 op de schaal van Valerius) en hebben diverse gebouwen meer of mindere schade opgelopen.
Maar een zo ernstig incident als voortijdige dooierbreuk, dat ook door de landelijk bekende sexueelconsulent Lena als een ernstig traumatiserend voorval wordt gekwalificeerd, heeft de gemoederen flink in beroering gebracht in dit anders zo uiterst vredige plaatsje.
Stemmen gaan op om dit soort nachtelijke transporten te verbieden of om ze om te leiden door minder rustige dorpen, die er beter tegen kunnen of die er voorzieningen voor hebben getroffen zoals Middelstum dat nu de gehele Dorpsstraat heeft voorzien van tot aan de goten reikende geluidsschermen.
De Stichting Correlatie heeft van haar kant aangedrongen op een bredere acceptatie van de overgevoeligheid voor en de psychische gevolgen van dooierbreuk.
Zolang onze samenleving er niet in slaagt haar burgers afdoende te beschermen tegen de gevolgen van dit soort nachtelijke escapades "ten behoeve van de cultuur" (terwijl oorgetuigen de contractant van de band, de uitbater van het "Owl's Nest" te Uithuizen meerdere malen hebben horen zeggen dat het hem om een hoge omzet te doen was) zal zij ook moeten zorgen voor een goede opvang en nazorg van de slachtoffers.
De plaatselijke Reddingsdienst Eetwaren heeft het stoffelijk overschot van het ei afgevoerd voor nader onderzoek, waarvan de resultaten bij het ter perse gaan van deze editie helaas nog niet bekend waren.
Ook is een voorraad eieren bij de leverancier, de firma de Haan in Stitswerd, in beslag genomen voor nader onderzoek. Met mevrouw Haringa gaat het alweer wat beter, maar haar neef verblijft nog steeds in het Opvangcentrum Dooierbreukslachtoffers te Kantens.


Door naar de volgende pagina