Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar de vorige pagina


TIS FRIS

De toestand in het weer volgens G.B.J. Magda Maradona.

Er was eens een man en die praatte uitsluitend over sex. Zegt z'n vrouw: "Praat toch eens over wat anders".
Zegt de man: "Waarover dan?" Zegt de vrouw: "Nou, over het weer, of zo." Zegt de man: "Wanneer doen we het weer?"

Geestig, niet? God, wat heb ik een hekel aan moppen. Enkele uitzonderingen daargelaten, zoals de Maramoppa's,
maar dat zijn eigenlijk geen moppen, meer grappen, en muzikantenmoppen.
Vroeger moest ik altijd vreselijk lachen om het nest jonge fietspompen, de kudde yoghurt en het dode brandweerautootje.
Tegenwoordig lach ik nog maar zelden. Behalve natuurlijk tijdens onze populaire watersnoodramp.
(Kijk, als ik maar lang genoeg doortik op mijn Myami XT Turbo, kom ik vanzelf op het weer.)
De leukste grap kwam van onze eigen Klaas Sietse'Nauto, die jullie natuurlijk allemaal wel gehoord hebben,
maar die ik toch wel graag vereeuwigd had gezien, en ook leuk voor Lena: Ge´nteresseerd keken wij tijdens
de repetitie naar de gevolgen van het water, een gedupeerde gedeputeerde bekeek zorgelijk de toestand van zijn
10 ondergelopen huizen. Klaas (sterk Limbarchs accent):
"Ik zeg altijd, als alle gedeputeerden meer huizen zouden hebben, waren er minder gedupeerden".

Wat ook erg grappig is, is dat wij van de hele wereld geld krijgen om de nood van onze getroffenen te lenigen.
En het grappigste is wel, dat wij het keihard aannemen. Geld is geld, niet? En pecunia non olet. (Voor zover
ik weet zijn wij ook het enige land op de wereld die voor die latijnse uitdrukking een letterlijke vertaling hebben.)
De kleine blonde krullebol is gevallen en krijgt van mammie een koekje op z'n geschaafde knietje.
Dat elders mensen sterven als ratten kan mammie nu even niet zoveel schelen. Want wat waren ze dapper,
die Hollanders. Waarin een klein land groot kan zijn. En zo fantastisch als ze elkaar die zandzakken doorgaven
op die doorgebroken dijk.
Nee, het zijn individualistische, egocentrische, verslaafde krenten, maar als het erop aankomt, staan ze hun mannetje. 

Persoonlijk had ik mij erg verheugd op de vorst, want dat was pas een interessante elfstedentocht geworden.
Of twaalf? Hoeveel provincies hebben wij eigenlijk? Heb ik overigens al een elfstedentocht voorspeld?
Bij deze dan: er komt een elfstedentocht. Eerst ijs, natuurlijk, zo omstreeks maart dacht ik, en dan gaat Klaas schaatsen.
De gek. En wij moeten met z'n allen in Drachten, Dokkum, Bartlehiem en godweetwaar staan te blauwbekken met de versterkers,
Loretta en P.A. (Piejee) omdat het beest in elke haven wil zingen.
Klunen met draagbare microfoon zal de titel van zijn memoires worden.

Ik had eigenlijk in deze TISALBIJNALENTE: "TISNEYWORLD, it's a mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, world"
willen introduceren, maar ik ben bij voorbaat al moe van de elfstedentocht.
En drukdrukdruk, natuurlijk, geheel in de geest van de nineties.
Wat al bijna zeroties zijn, kun je het je voorstellen? Een trillennium-wisseling? Het jaar nul?
Misschien wordt Jezus wel weer geboren, of gaat'ie dood of zo.
Misschien mogen jullie ook wel bij de kruisiging spelen.
De Maradona's sowieso ("zo en zo" zeggen wij Groningers), waarschijnlijk worden wij ingezet bij de orgenasaasie.
We laten ons in zilverlingen uitbetalen. Dertig. HÚ, ik vergeet die TISneyworld, ik begin een bijbelse rubriek.
De holy corner van Magda. Of nee, de TIS-MIS met Magda Ma(ra)donna.
Mogen jullie allemaal je bijbelse vragen aan mij voorleggen. Hoe zat dat nou met de vrouw van Lot en de zoutpot?
Heeft Lot-zelf het echt met z'n dochters gedaan? Wie is de ezel van Bileam? Hoeveel vrouwen had Salomo?
Wie is hij dan om te oordelen? Met wie ging koning David vreemd? Kon Ezau goed koken?
Was Jakob een oplichter en een veelvraat? Wat was er gebeurd als Adam liever een mandarijntje had gehad?
Hoe komt Ka´n in jezusnaam aan vrouw en kinderen? Was het toch allemaal Abels eigen schuld?
Was Job armer dan wij? Was Jezus homofiel? Hoe bleef dat mandje van Mozes drijven?
Hoe heten de drie wijzen uit het oosten? Hoe bleef Maria toch zo onbevlekt?
Wie zijn Maria, Magda, Lena en Martha? Waarom zijn de maagden zo dwaas? Prangende vragen. 

Magda Maradona

Door naar de volgende pagina